فطرت الحاد و ملحدین!

date_range 24 اکتبر 2019 access_time زمان مطالعه: دو دقیقه visibility بازدید: 16
فطرت الحاد و ملحدین!

روزی شیخ الحاد و الملحدین، شیخ الحاد بن ملحد بن عیرانی (درود خرد بر او باد) قصد نمود تا پیرامون اهمیت دوران طفولیت با مریدانش همی چند سخن گوید.
شیخ فرمود: شیخمان در ولایت فرنگ «دنی دیدرو» سخنی نغز بر زبان می‌آورد و می‌گوید که اطفال در بدو ولادت ملحد بُوَند ولی به سبب متاثر شدن ز محیط زندگانی خود مومن می‌شوند.
زنهار که بگذارید پسرکان و دخترکانی که طبیعت، بر شما ملحدان ارزانی داشته است به سبب جهالت شما، ز طبیعت خود منحرف شده و عابد شوند.
مریدان شیخ که همگی از سخنان نغز او انگشت‌ها بر دهان نهاده بودند؛ از میزان عظمت علم شیخشان در شگفت بودند که ناگهان یکی از مریدانش بانگ بر آورد که: شیخنا ما را از دریای بی‌کران علمت، بی‌نصیب مگردان و پیرامون دوران طفولیت با ما بیشتر سخن گوی.
شیخ دستی به محاسن کشید و لختی اندیشید و سپس نظریات دیگر شیخش یعنی «فروید» را با آنان در میان گذاشت و فرمود: پدر روانکاوی جهان که خود بسی ز پدرش متنفر بود می‌گوید: اطفال ذکور در دوره طفولیت، به مادران خویش میل و نظر داشته و همی از پدرانشان متنفر گشتندی و اطفال مونث بعکس به پدران خویش میل داشته و بسی ز مادرانشان متنفر بودندی.
جمیع مریدان در عجب و شگفت بودند و چشمانشان ز تعجب خیره گشته بود که باز همان مرید بدون رخصت به میان سخنان استاد وارد گشته و گفت: یا شیخنا گر جمیع اطفال ز دوران طفولیت ملحد بوده و ز همان دوران نیز به مادران و پدران خویش میل داشتندی آیا این گواه بر این نبودندی که ما ملحدان ز همان دوران طفولیت به همه کسان میل شهوت داشتندی و ز برخی دیگر بی‌سبب متنفر گشته و کینه به دل گرفتندی؟
شیخ که این سخن مریدش را شنید زنجیر‌ها را پاره کرده و نعره برآورد که: نی، این مومنان و مریدان آنان هستند که به حورهای بهشتی تمایل داشته و ما ملحدان جز باحیوانات و نباتات و احیاء و اموات و همجنس و ناهمجنس میل به کسان دیگری نیست!!
جمیع مریدان به همراه آن جوان نعره‌ها بر آورده و به جنگ‌ها روانه گشتند و نعره زنان بانگ بر می‌آورند و این اشعار را می‌خوانندی:
ما را با حوریان بهشتی چه کار است..
حیوان و شاب و زنان را ما، میلی بسیار است…

expand_less
X
منوی اصلی
X