نهی از ایجاد رعب و وحشت

date_range ۰۶ آبان ۱۳۹۸ access_time زمان مطالعه: دو دقیقه visibility بازدید: 1
نهی از ایجاد رعب و وحشت

🚫 نهی از ایجاد رعب و وحشت 🚫

◾️سیدنا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: «لا یحل لمسلم أن یروع مسلماً» [1]
ترجمه: «بر مسلمان حلال نیست که مسلمانی را بترساند.»

◾️پیامبراکرم (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: «إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء» [2]
ترجمه: «هرکس با نیزه از مسجد یا بازارهای ما می‌گذرد، باید سرِ نیزه‌ها را نگهدارد تا چیزی از آن به مسلمانی اصابت نکند.»

◾️پیامبرگرامی (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه» [3]
ترجمه: «کسی که با آهن [4] (آلت جنگی مانند چاقو یا شمشیر) به برادرش اشاره کند، فرشتگان او را مورد لعن قرار می‌دهند تا اینکه این کارش را ترک کند. اگر چه او برادر [تنی‌اش] از یک پدر و مادر باشد.»

▪️امام نووی (رحمه الله) در شرح حدیث مذکور می‌گوید: «این روایت بر حفظِ حرمت مسلمان و نهی شدید از ترساندن و تعرض به او با چیزی که او را مورد اذیت قرار می‌دهد تأکید دارد و تفاوتی ندارد که این ترساندن به شوخی و بازی باشد یا نه؛ زیرا ترساندن مسلمان در هر حال حرام است و لعن ملائکه نیز بر حرمت دلالت می‌کند.» [5]

▪️حافظ عراقی (رحمه الله) می‌گوید: «لعن ملائکه به حق است و تنها کسی مستحق لعن است که فاعل آن مرتکب حرامی شده باشد. و فرقی ندارد که این عمل از روی جدی باشد و یا شوخی.» [6]

▪️حافظ ابن حجر (رحمه الله) در «فتح الباری» می‌نویسد: «[قاضی ابوبکر] ابن العربی (رحمه الله) گوید: هرگاه کسی که به وسیله‌ی آهنی اشاره کند مستحق لعن گردد، پس حال فردی که به دیگری ضربه بزند چگونه است، و تحقق لعن نیز مادام که اشاره تهدیدآمیز باشد تفاوتی نمی‌کند به جدی بوده یا شوخی.» [7]

🔴 توجه: این نهی از ترساندن، شامل غیرمسلمانانی که در ذمّه‌ی مسلمین هستند نیز می‌شود.
📚پی‌نوشت‌ها:
[1] سنن أبی داود، ج4، ص301 ح5004؛ مسند ابن أبی شیبة، ج2، ص422 ح958: – «حدیث صحیح»
[2] صحیح البخاری، ج9، ص49 ح7075؛ صحیح مسلم، ج4، ص2019 ح2615.
[3] صحیح مسلم، ج4، ص2020 ح2616؛ سنن الترمذی، ج4، ص463 ح2162.
[4] ر.ک: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر – المناوی، ج6، ص63: «بحدیدة، یعنی به وسیله‌ی سلاح مانند چاقو، خنجر، شمشیر، نیزه و امثال آن از هر نوع وسیله‌ای که برای زخمی کردن باشد.»
[5] ر.ک: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج – النووی، ج16، ص170.
[6] ر.ک: طرح التثریب – العراقی، ج7، ص184.
[7] قتح الباری شرح صحیح البخاری – ابن حجر، ج13، ص25.

expand_less
X
منوی اصلی
X