آیا ملحد حق دارد از مفهوم بردگی انتقاد کند؟

date_range ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ access_time زمان مطالعه: دو دقیقه visibility بازدید: 10
آیا ملحد حق دارد از مفهوم بردگی انتقاد کند؟


جواب: خیر، ملحد حق ندارد حتی یک کلمه درباره بردگی سخن بر زبان آورد چرا که الحاد میان درستی و اشتباه فرقی نمی گذارد تا مقرر کند که بردگی، اشتباه است.

الحاد مبتنی بر اندیشه حتمیت مادیگرایانه، نسبیت اخلاقی و بی هدفی است و این اندیشه ها بطور کامل، باور به ارزش، معنا، درستی یا اشتباه و یا مفهوم انسان بودن انسان را نفی می کند.

و عجیب اینست که مردم در داخل تنها حکومت ملحد بر روی زمین یعنی کره شمالی رسما به ارباب و برده تقسیم می شوند، در سیستمی که با نام سونگبن Songbun مشهور است؛ بر حسب این سیستم، میزان غذا، نوع و مقدار پروتئین و نوع کار شهروند کره شمالی و فرزندان پس از او بر اساس طبقه وی در داخل سونگبن مشخص می شود!!

https://www.theguardian.com/world/2015/mar/04/are-you-special-basic-or-complex-behind-north-koreas-caste-system

https://www.hrw.org/news/2016/07/05/north-koreas-caste-system


این سیستم از نیم قرن پیش تا کنون -یعنی از زمان جدایی دو کره- در حال اجرا است اما نشنیده ام که ملحد یا سکولاری بر این امر تاخته باشد یا از آن انتقادی کرده باشد!
البته این طبیعت جامعه الحادی است.

افزون بر این، ملحدی که بردگی را رد می کند با این مخالفتش بر مفاهیمی همچون بقا برای اصلح، نزاع داروینی و انتخاب طبیعی شوریده است زیرا اگر بردگی، ظلم به بردگان و سرکوب و نابودی آنان از سوی اربابانشان قلمداد شود این امر به معنای پایان انتخاب طبیعی، کاهش ضعیفان و حاکمیت قدرتمندان و انتشار آنهاست.

لذا قیام بر ضد بردگی درواقع قیام علیه مفاهیم الحاد است.
شوریدن بر بردگی به معنای شوریدن بر نسبیت اخلاق و اعتراف بدین امر است که اخلاق مطلق، هدفمندی وجودی و مفهوم انسانی مشترک وجود دارند و تمامی اینها نیز اصطلاحاتی می باشند که به این جهان تعلق ندارند.

دکتر هیثم طلعت

expand_less
X
منوی اصلی
X