اندیشهٔ الحادی(قسمت ششم)؛ الحاد و رفتار‌شناسی

date_range 18 نوامبر 2020 access_time زمان مطالعه: دو دقیقه visibility بازدید: 9
اندیشهٔ الحادی(قسمت ششم)؛ الحاد و رفتار‌شناسی

🔘 ارزش اخلاق بین حُسن و قُبح قرار دارد، بدین معنا کە هرگاه عملی نیکو یا زشت انجام دهیم، لازم است بدانیم کە این کار چرا خوب یا بد است؟
در اینجا مقصود، رفتارِ عینی است نە رفتار ذاتی.

🔺الحاد، عقل یا جامعە را شاخص و معیار برای اخلاق قرار دادە است؛ اما آیا واقعا می‌شود کە عقل یا جامعە معیار باشد؟!

هیتلر یهودی‌ها را هولوکاست کرد و گوبلس اکثر آلمانی‌ها را قانع کردە بود کە بهترین کار، کشتن یهودی‌ها است. آیا این کار واقعا عمل بدی است؟ اگر بد است، دلیل بدبودنش چیست؟ درحالی‌کە اکثر جامعهٔ آلمان با آن موافق بودند!

🔺آمریکا با کشتار سرخ‌پوستان‌ بومی این کشور چنین تمدنی را بنا نهادە است، آیا عملی غیرعقلانی انجام دادە است؟ اگر غیرعقلانی است، دلیلش چیست؟ آن‌طور کە خودشان می‌گویند سرخ‌پوستان انسان‌هایی بی‌فرهنگ بودند. چرا این کار بدی است؟

☑️ اما دین‌داران، مخصوصاً مسلمانان می‌گویند: «بدون باور بە وجود خدا، ارزش‌ها و اخلاق عینی و وظیفهٔ اخلاقی، وجود و معنایی نخواهند داشت. همان طور کە بگوویچ می‌گوید: «اخلاق از محرمات آمدە است»، یعنی، از حلال‌و‌حرام نشأت گرفتە است.

اگر حلال‌وحرامی وجود نداشتە باشد، اخلاق هیچ ارزشی ندارد. حلال و حرام هم لازم است از سوی خداوند نازل شود؛ زیرا خداوند خود خالق انسان و بە او آگاە است. حمزە آندریاس تزورتس می‌گوید: «اگر خدا وجود نداشتە باشد، پس اخلاق عینی نیز وجود نخواهد داشت.»

🔸 از آنجا که در حیطهٔ اخلاق، مسئلهٔ وجود با این مضمون می‌آید کە اخلاق نە مستند است و نە از عقل و احساس کسی سرچشمە می‌گیرد، مسائل اخلاقی خارج از توانایی محدود انسان قرار می‌گیرند.

🔸 مادامی کە اخلاق عینی بر توانایی‌های محدود ما متکی نمی‌شود، پاسخ‌دادن به این سؤالات لازم است: «از کجا آمدە‌اند؟» «خلقتشان از چیست؟»


برای پاسخ بە این سؤالات، شالودە‌ای عقلانی لازم است؛ زیرا موضوع وجود را مشخص می‌سازد و بە شیوەای عقلانی برایمان روشن می‌سازد کە از کجا آمدەایم.

expand_less
X
منوی اصلی
X