برابری زن و مرد از دیدگاه آتئیست ها

date_range ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ access_time زمان مطالعه: چهار دقیقه visibility بازدید: 60
برابری زن و مرد از دیدگاه آتئیست ها

نیچه می گوید: در اینجا مرد کم است از این رو زنان تلاش می کنند که خود را همچون مردان سازند، زیرا فقط مردی کامل است که بتواند زن را در مقام زنی نگه دارد.
…برابری زن و مرد غیر ممکن است زیرا میان این دو نزاعی ابدی برپاست و در این نزاع بدون پیروزی آشتی ممکن نیست.
تلاش برای برابری زن و مرد خطرناک است زیرا زن از برابری خرسند نیست اگر مرد باشد زن طاعت و فرمان برداری را بیشتر دوست دارد.
…ومرد را باید برای جنگ بار آورد و زن را برای آسایش خاطر جنگجو
…نباید با زنان با خوش رویی و نرم خویی رفتار کرد. تاریخ فلسفه ویل دورانت صفحه 355 و 354

ژان ژاک روسو فیلسوف دئیست (فردی که فقط به خداوند ایمان دارد و منکر وجود انبیاء است) می گوید: زن فقط برای مرد پا به گیتی نهاده یعنی برای این خلق شده اند که مورد پسند او واقع شوند و از او اطاعت کنند، آنهایی که از مساوات زن و مرد طرفداری می کنند پرت می گویند. تاریخ فلسفه ویل دورانت صفحه 244

شوپنهاور دیگر فیلسوف خداناباور آلمانی و معاصر نیچه می گوید: در صورتی که مرد از روی عقل می اندیشید هیچ ضمانتی برای ادامه حیات زنان وجود نداشت.
…اگر قانون زنان را در حقوق هم پایه مردان بداند باید به آنها ذهن و عقل مردان را نیز بدهد.
من معتقد هستم که نباید به زنان حتی اجازه خروج از منزل و خرید اشیای مربوط به خودشان نیز داده شود، بلکه این کار باید تحت نظارت مردان از قیبل پدر، شوهر، پسر و یا دولت انجام گیرد. تاریخ فلسفه ویل دورانت صحفه 286 و 287

اسپینسر دیگر فیلسوف خداناباور می گوید: زنان نباید در سیاست دخالت کنند زیرا آنها نمی توانند جان خود را در جنگ به خطر بیندازند.
تاریخ فلسفه ویل دورانت صفحه 322

حال ملحدین در مواجه با سخنان اسلاف خود به دو گزینه متوسل می شوند یا می گویند که آتیسئم مرجعی ندارد و یا می گویند که خداناباوران معاصر طرفدار حقوق زنان هستند!

در پاسخ قسمت دوم می گوییم که خداناباوری جریانی است مثل جیوه سمی و حالت پذیر و در هر دوره و جامعه ای سعی میکند خود را به شکل و قالب جریان های مخالف دین هم عصرش در بیاورد.

مثلا در دوران فاشیسم موسولینی و هیتلر سران خداناباور آن دوران، طرفدار عقاید فاشیستی بودند چرا که به قول معروف با این کار نانشان در روغن بود،
و در دورانی قبل از انقلاب فرانسه علیه جامعه بورژوازی، خداناباورانِ آن دوران مانند مارک دو ساد از حقوق برابر و آزادی سخن می گفتند. (در حالی که اصل عقیده ی ساد “که هرچه باعث لذت شود مجاز است” خود مغایر با اصل برابری و آزادی است)

و یا در دوران کومونیسم اکثر خداناباوران داخل سرزمین شوروی و خارج آن، لینین و استالین را ستایش می کردند و چشم هایشان را بر جنایت های آنان پوشیده بودند، چرا که فکر می کردند تفکر خداناباورانه ی آنان جهان را در بر خواهد گرفت و آنان به سبب حمایت هایشان از لینین و استالین می توانند به مقام و ثروت دست یابند.

و در دوران فعلی که فمنیست ها با فعالیتهای خود در زمینه حقوق زن تا حدی از زن ستیزی در جامعه غربی کاسته اند، همین ملحدین تغییر ژست داده و به فکر دفاع از حقوق زنان افتاده اند!

به قول پاتریک فرین که می گوید: سؤال این است که اگر خداناباور هستید، ارزش‌هایتان را از کجا می‌گیرید؟ به گمان بیش‌تر افراد، واضح است که [اگر خداناباور هستید] لیبرال هم هستید. پس آن‌ها تصورش را هم نمی‌کنند که در دهۀ ۱۸۹۰ یا دهۀ ۱۹۳۰، بیش‌تر خداناباور‌ها لیبرال نبودند… بعضی از آن‌ها کومونیست یا مارکسیست بودند؛ بعضی‌ فاشیست یا نازی بودند؛ و بعضی نیز‌ لیبرال بودند.

و در مورد قسمت اول اعتراض که می گویند آتیئسم مرجعی ندارد،
این پاسخ بیشتر شبیه خود زنی است تا جوابی قانع کننده
چرا که اگر هیچ مرجعی نداشته باشید به هیچ وجه هم نمی توانید زن ستیزی افراد مختلف را نقد کنید چرا که هیچ دلیلی برای نقد و یا تائید آن ندارید.

به عبارت دیگر چون تو هیج مرجعی نداری سخنان ضد زن نیچه و شوپنهار را نمی پذیری ولی چون هیچ مرجعی نداری سخنان سایر ملاحده را که در مورد برابری حقوق زن و مرد است می پذیری؟!!!

expand_less
X
منوی اصلی
X