در مذمت مادیگری و دین فروشی | احمد کسروی

date_range ۲۲ تیر ۱۳۹۸ access_time زمان مطالعه: دو دقیقه visibility بازدید: 3
در مذمت مادیگری و دین فروشی | احمد کسروی

احمد کسروی که خداناباوران قصد آن دارند او را همکیش خود نشان دهند درباره مادیگری و دین فروشان در غرب می نویسد:

باید دانست که #نتچه (تلفظ نیچه در آن زمان) و #باخنر و #شوپنهاور و دیگر یاران ایشان که بنیادگذاران فلسفه ی مادی هستند با دروغ می جنگیده اند ولی در جستجوی راستی نبوده اند. با دروغ جنگیدن و در جستجوی راستی بودن دو چیز جداگانه ایست. این نکته بزرگیست که باید آن را روشن گردانید. بارها کسانی از دروغهایی به ستوه آیند و با آنها به نبرد برخیزند و آنها را براندازند ولی راه به راستی ها نتوانند و در میانه سرگردان مانند. بویژه آنان که از دروغ سخت برآشوبند و خشم پرده بر جلو چشم ایشان فروهلد که از دیدن راستیها بازمانند.

می خواهم بگویم جوش و خروش نتچه و یاران او بیهوده نبوده. لیکن به نتیجه درستی نرسیده اند و خود نمیتوانستند رسید.

نتچه و یاران او با یک رشته زورگوییهایی بنام دین روبرو گردیدند و با خرد آگاه و هوش بیدار که داشتند نتوانستند آنها را بپذیرند و هرچه بیشتر اندیشیدند بیشتر رمیدند و سخت برآشفتند و رشته ی خودداری را از دست هشتند و بیتابانه با آنها به جنگ برخاستند و چون عنوان آن زورگوییها داستان آفرینش و آفریدگار بود اینان از آن هم بیزاری نمودند و بیخودانه فریاد زدند: جز ماده چیزی دیگری نیست و جهان را آفریدگار نمی باشد.

این نه گناه نتچه و یاران او بلکه گناه آن نادانان بی آزرمیست که دین را بازیچه هوس گرفته و یا راه روزی شمارده اند و آن همه نادانیهای رسوا را بنام دین پدید آورده اند و آنهمه پافشاریها را نموده اند و آنهمه آزار و گزند بمردم روا شمارده اند.

نتچه و باخنر و شوپنهاور با دشمنی آشکار که با خدا نموده اند نزد خدا سبکبارتر از کسانی خواهند بود که نام او را سرمایه زورگوییها و نادانیها گرفته اند.

نتچه و یاران او در گریختن از این زورگوییها رستگارند ولی در آنکه با بنیاد دین دشمنی نموده و آفریدگار و داستان آفرینش را نپذیرفته اند و جهان را همه ماده شناخته اند سخت گمراه می باشند.

بنیاد فلسفه از نخست بر این بوده که آدمی را از دیگر جانداران جدا نگیرد و او را به همه جانوران و رستنیها(نباتات) به یک رشته کشد. مانندگی ای که میانه ی آدمیان با دیگر جانداران است سنگ راه فهم ها شده، از #افلاطون و #ارسطو گرفته تا #داروین و #نتچه و #باخنر همه را فریب داده است.(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) احمد کسروی، مادیگری، نسخه پی دی اف از سایت کتابناک، ص 7-8.

برگرفته از: کانال حقایق تاریخ

expand_less
X
منوی اصلی
X