آشنایی با سیمون دوبوار فمنیست و اعتقادات ویرانگرش

date_range ۲۵ تیر ۱۳۹۸ access_time زمان مطالعه: دو دقیقه visibility بازدید: 10
آشنایی  با سیمون دوبوار فمنیست و اعتقادات ویرانگرش

سیمون دوبوار یکی از مشهورترین فمنیست‌های جهان است که در لباس فمنیسم به نشر خداناباوری و انتقاد از ادیان می‌پرداخت، ولی این زن نیز به مانند سایر خداناباوران دارای اعتقادات عجیب و غریبی است که ممکن است بنیان اعتقادی ملحدین وطنی را به لرزه درآورد!

این زن در طول عمرش هیچ‌گاه ازدواج نکرده و بچه دار نشد، زیرا اعتقاد داشت که غریزه‌ی مادری و بچه‌داری و حس ازدواج، یک نوع خرافه هستند و در کتاب معروفش به نام «جنس دوم» بارها و بارها به زنان حامله صفت بردگی را نسبت می‌دهد!

سیمون دوبوار بارها سقط جنین کرده است؛ با وجود آن‌که هرگز ازدواج نکرده بود ولی با مردانی در ارتباط بود و بنا بر گفته‌ی خودش «ژان پل سارتر» مردی بوده که بیشترین ارتباط را با او داشته است! بر اساس آنچه که در کتاب «فیلسوفان بدکردار» گفته شده است، او دانش‌جویان دخترش را اغوا کرده و به خانه می‌برد، سپس با ژان پل سارتر به آنان تجاوز می‌کردند و این امر باعث شد که از مقام تدریس در دانشگاه اخراج شود!

سیمون دوبوار نظریه‌ی داروین را یک نظریه‌ی اشتباه می‌دانست و می‌گفت: «به رغم ادعاهای نادرست داروین، ماده به آن‌که خیلی دست به انتخاب بزند، نری که خود را عرضه می‌دارد، می‌پذیرد!» (جنس دوم، جلد اول، صفحه‌ی 62)

البته او در صفحاتی دیگر بر نظریه‌ی عقده‌ی اودیپ و عقده‌ی اختگی فروید می‌تازد و نظریات او را نیز نقد می‌کند و می‌گوید: «فروید حدس می‌زند که زن، خود را مردی اخته شده می‌داند!» (جنس دوم، جلد اول، صفحه‌ی 85)
در صفحه 90 همین کتاب می‌گوید:‌ «فروید در توجیه اصل و منشاء گرایش‌های غریزی و ممنوعیت‌ها، ناموفق مانده است!»
و در نکته‌ای جالب می‌گوید: «فروید برای گردآوری افراد، ناگزیر به خلق افسانه‌های عجیبی شده است!»
و در صفحه‌ی 81 کتابش مارکسیم را نیز مانند یک دین دانسته و می‌گوید: «روانکاوی نیز به مانند هر آئینی-مسیحیت و مارکسیم- بر اساس مفاهیم خشک و سخت و دارای نرمشی دست و پاگیر آشکار می‌شود.»

در جلد دوم کتابش، در فصل همجنس گرایی، آن را ناشی از اختلالات هورمونی دانسته و در اظهار نظری عجیب همجنس‌بازی را (حداقل در این کتاب) غیر اخلاقی می‌داند و می‌گوید: خطای بزرگ روان‌کاوان این است که، بر اثر سنت‌گرایی اخلاق گرا، همجنس‌بازی را جز رفتاری غیر طبیعی در نظر نگرفته‌اند.
(جنس دوم، جلد دوم، صفحه‌ی 201)

همچنین او در صفحه‌ی 141 از جلد اول کتابش تمامی توهمان ملی‌گرایان و ملحدین درخواب‌مانده را منبی بر عدم وجود تعدد زوجین در ایران باستان و عدم وجود ازدواج محارم بر باد داده و می‌گوید:‌ «در پارس، چند همسری رواج داشت و البته زنا ممنوع نبود و مواردی از ازدواج خواهر و برادر گزارش شده است!»

expand_less
X
منوی اصلی
X