زره‌های فراخ | السابغات (چگونه با شبهات فکری معاصر برخورد کنیم؟)

زره‌های فراخ | السابغات (چگونه با شبهات فکری معاصر برخورد کنیم؟)

createنویسنده: احمد بن یوسف السید
undoمترجم: واحد ترجمهٔ بینش
collections_bookmarkناشر: بینش

📚نام کتاب: زره‌های فراخ (چگونه با شبهات فکری معاصر برخورد کنیم؟)
✍️نویسنده: احمد بن یوسف السید
📝مترجم: واحد ترجمهٔ بینش
📄تعداد صفحات: ۱۹۶
🗂ناشر: بینش

📖 امروزه که طیف وسیعی از امت در معرض انواع انحرافات و شبهات فکری قرار گرفته‌اند، نوشتاری با ادبیات علمی و آسان‌فهم ضروری می‌نماید تا هم نقشه‌ای کلی برای موضوع شبهات ارائه دهد و هم به طرحِ اصولی روشمند در نحوهٔ برخورد با این شبهات بپردازد.

💠 مؤلف تنها به این قضایا بسنده نکرده است، بلکه «قواعد پیش‌گیرانه‌ای را نیز پیش‌روی خواننده می‌گذارد تا وی را از تبعات زیان‌بار امواج شک‌گرایانه که بر اصل یا اصول دین وارد است، مصون دارد.»

💠 این کتاب همان گونه که مهندس یوسف حامد سید بیان می‌دارد، شامل مفاهیمی ایمانی است که حتماً در خواننده اثرگذار خواهد بود و در کنار اختصار و زیبایی، مملؤ از دلایل و ارجاعات مفید به مصادر است.

💠 نمودار معرفتی کتاب:
🔘 نشانه‌ها و ویژگی‌های موج تردیدافکنانهٔ معاصر
🔘 فواید نهفته در رویارویی با شبهات فکری معاصر
🔘 اسباب اثرپذیری منفی به شبهات فکری معاصر
🔘 ویژگی‌های گفتمان دینی مؤثر در میدان فکری معاصر
🔘 چگونه با شبهات فکری معاصر برخورد کنیم؟
🔘 قواعد پیش‌گیرانه در برابر شبهات فکری معاصر
🔘 قواعد برخورد با شبهات منتشرشده
🔘 قواعد محاوره‌ای و جدلی با مروجین شبهات
🔘 روشنگری‌هایی که شخص مدافع اسلام به آن نیازمند است.
🔘 بررسی بارزترین شبهات معاصر پیرامون اصل اسلام:
🔺 شبهاتی پیرامون وجود خداوند و حکمت افعالش
🔺 شبهاتی یرامون قرآن کریم
🔺 شبهاتی پیرامون پیامبر (صلی الله علیه وسلم)
🔺 شبهاتی پیرامون تشریع اسلامی

🔘 شبهاتی که هدف از آن، تشکیک ایجاد‌کردن در ثوابت اسلام است:
🔺 شبهاتی پیرامون سنت نبوی (صلی الله علیه وسلم)
🔺 شبهاتی پیرامون اجماع
🔺 اشکالاتی پیرامون روشمندی فهم نصّ شرعی
🔺 اشکالاتی پیرامون حدود شرعی
🔺 شبهاتی پیرامون صحابه رضی الله عنهم أجمعین.

🔘 خلاصه‌هایی در ابواب فکری مهم:
▫️خلاصهٔ اول: در عقل و شرع
▫️خلاصهٔ دوم: در تعارض میان علم تجربی و دین
▫️خلاصهٔ سوم: در قضیهٔ آزادی در اسلام.

لینک دانلود مستقیم:
bit.ly/3jhpmaG

expand_less
X
منوی اصلی
X