شناخت الله

شناخت الله

createنویسنده: عمر سلیمان عبدالله اشقر
undoمترجم: گروه فرهنگی انتشارات حرمین

📖 لب و اساس و محور اصلی کتاب، راه‌های شناخت پروردگار با الهام از آیات قرآن و سنّت پاک پیامبر ﷺ است؛ راه‌هایی که موافق با فطرت و عقل آدمی است.
دکتر سلیمان اشقر (رحمه الله) در این کتاب، به نقد دیدگاه کسانی می‌پردازد که رأی و نظر افراد را بر نصوص قرآن و احادیث پیامبر اسلام ﷺ ترجیح داده‌اند و نیز به شبهات برخی از منتقدان سنت پاسخ می‌دهد.

همچنین در این راستا، تفاوت منهج قرآنی با منهج فلسفی‌‌کلامی را بیان می‌کند و به ویژگی‌های منحصربفرد قرآنی اشاره می‌کند.
و از دیگر موضوعات محوری کتاب، بیان مفهوم واقعی توحید و چگونگی تحقق آن است و نهایتاً با استفاده از کتاب‌های جدید و قدیم و با معیار همخوانی آن‌ها با قرآن و سنت، به بررسی نظریهٔ تطور عقیده می‌پردازد.

🔘 نمودار معرفتی کتاب
◽️ تعریف و بیان عقیده
▪️عقاید تئوری و قلبی
▪️عقیدهٔ صحیح و عقیدهٔ فاسد
▪️اهمیت و ضرورت عقیدهٔ اسلامی

◽️رابطهٔ عقیده با ایمان و شریعت
▪️توجه‌نمودن به عمل

◽️ایمان و کفر
▪️انکارکردن عقیده، چه حکمی دارد؟
▪️گفتار و کرداری که کفر محسوب می‌شود.
▪️رفتار با کفار

◽️ ایمان به خداوند
▪️اهمیت این اصل
▪️دلایل وجود خداوند
▪️اشکالاتی پیرامون به‌ وجود آمدن جهان هستی
🔺نظریهٔ تصادف
🔺طبیعت، آفریدگار است.
🔺نظریهٔ تولد ذاتی
🔺نظریهٔ داروین
▪️درهم‌شکستن پایه‌های نظری داروین
▪️دیدگاه دانشمندان علوم طبیعی دربارهٔ نظریهٔ تکامل
▪️چرا نظریهٔ داروین گسترش پیدا کرد؟

◽️معرفی الله
▪️دلالت نشانی‌های جهان هستی بر وجود آفریدگار
▪️روش قرآن در استدلال به آیات جهان
▪️مباحث اسماء و صفات
▪️دیدرس عقل در حوزهٔ اسماء و صفات
▪️روشی که در پرتو آن می‌توان صفات خداوند را فهمید.

◽️خدا در تصور امت‌های گمراه
▪️پروردگار از دیدگاه یونانی‌ها
▪️خداوند نزد یهود
▪️انحراف اعراب از توحید

expand_less
X
منوی اصلی
X