طراحی هوشمند… علم اثبات خدا یا رد خدا

طراحی هوشمند… علم اثبات خدا یا رد خدا

createنویسنده: دانش پشابادی
collections_bookmarkناشر: رد شبهات ملحدین

کتابچه ای که پیش روی شماست به موضوعات مهم ذیل می‌پردازد، کتابچه‌ای مهم که به همه دوستداران علم پیشنهاد می‌شود.

🔻علیت در کوانتوم

🔻محدودیت های علم

🔻جهان های موازی

🔻طراحی هوشمند

🔻تضاد علم و دین

🔻جبرگرایی علمی

expand_less
X
منوی اصلی
X