قرآن و علم؛ تضاد یا تطابق؟ (جواب به تمام اشتباهات علمی قرآن)

قرآن و علم؛ تضاد یا تطابق؟ (جواب به تمام اشتباهات علمی قرآن)

📚نام کتاب: قرآن و علم؛ تضاد یا تطابق
✍️نویسنده: مراد یوسفی
📄تعداد صفحات: ۱۹۲
📤نسخه PDF

#معرفی_کتاب
📖 پاسخ عقلی به ٤۲ اشکال علمی (تمام اشکالات) وارد شده به قرآن کریم توسط اسلام ستیزان | موضوعاتی از قبیل: منی آب پست است، خروج منی از بین ستون فقرات و دنده ها، تعیین نر و ماده پس از علقه، جنین در قرآن، خروج شیر از بین سرگین و خون، آسمان سقف است، آسمان بالا نگه داشته شده، زمین مسطح است، هفت زمین، شکل کلی جهان در قرآن،خورشید در شبها به محل استقرار می رود،عامل شب و روز حرکت خورشید است و نه زمین،هفت آسمان و عرش،ستون های نگه دارنده آسمان،ستارگان چراغهای زینت بخش آسمانند،خلقت جهان در شش روز یا هشت روز،برجهای آسمان،شب در جستجوی روز شتابان است،ماه نور است،روز خورشید را آشکار می کند،شب خورشید را می پوشاند، سجود سایه ها،پرتاب شهاب سنگ به سوی شیاطین و جن،کوهها زمین را از لرزش باز می دارند،نصب کوهها و میخ بودن آنها،خدا از کوههای آسمان تگرگ نازل می کند، عدم التقاط آب شور و شیرین دریا،زوج بودن همه موجودات،خروج آب از سنگ، نبود نقص در جهان، تعیین شدن زمان مرگ از قبل، فکر کردن توسط قلب در سینه

🔖نسخه فارسی کتاب :
bit.ly/2YohCtc

🔖نسخه انگلیسی کتاب (Does Quran and Science pull in opposite directions)
bit.ly/2YpJCwx

expand_less
X
منوی اصلی
X