كتاب : منزه است کلام خدا (پاسخ عقلانی به ۹۲ تناقض در آیات قرآن)

كتاب : منزه است کلام خدا (پاسخ عقلانی به ۹۲ تناقض در آیات قرآن)

📚نام کتاب: منزه است کلام خدا (پاسخ عقلانی به ۹۲ تناقض در آیات قرآن)
✍️نویسنده: مراد یوسفی
📄تعداد صفحات: ۲۷۸

#معرفی_کتاب
📖 سال‌های سال است که مطالبی از سوی ملحدین با عنوان وجود تضاد و تناقض در آیات قرآن منتشر می‌شود. الحمدلله بعد از مدت‌ها، تمام تناقض‌ها جمع آوری شده و در این کتاب بصورت کوتاه و عقلانی به آن‌ها پاسخ داده شده است. امیدواریم که در نشر حداکثری این کتاب دریغ نکنید زیرا متاسفانه جوانان زیادی را با این مغلطه‌ها، گمراه و خداناباور کرده‌اند.

تناقضاتی که در این کتاب پاسخ داده شده:
▫️اشتباه ریاضی در تقسیم ارث
▫️چند فرشته نزد مریم
▫️تعداد روزها نزد خدا
▫️تعداد باغ‌های بهشت
▫️روز قیامت مردم چند دسته‌اند
▫️چه کسی روح را قبض می‌کند
▫️تعداد بال فرشتگان
▫️قوم عاد در چند روز نابود شد
▫️خلقت جهان در شش یا هشت روز
▫️آفرینش سریع یا کند
▫️اول زمین خلق شد یا آسمان
▫️به هم چسباندن آسمان و زمین یا جدا کردن آن‌ها
▫️انسان از چه ساخته شد
▫️قرآن ناقص یا با جزئیات کامل
▫️پرستش یک خدا یا یک خدای دیگر
▫️در قیامت شفاعتی وجود دارد یا نه
▫️الله و تخت او کجاست
▫️عامل و منشا شر کجاست
▫️رحمت الله چقدر است
▫️در بهشت بازجویی خواهد بود یا نه
▫️آیا فرشتگاه محافظ هستند
▫️آیا همه چیز مطیع الله است
▫️آیا الله شرک را می‌بخشد
▫️ماجرای پرستش گوساله (هارون شریک در گناه بود یا نبود)
▫️یونس به بیابان رسید یا نرسید
▫️موسی و انجیل
▫️آیا کسانی که به زنان تهمت ناپاکی می‌زنند بخشیده می‌شوند
▫️نحوه دریافت نامه اعمال درقیامت از پشت سر یا با دست چپ
۲۹.آیا فرشته‌ها می‌توانند نامطیع باشند
▫️چه کسی بر محمد وحی می‌کند (جبرئیل یا روح‌القدس)
▫️وحی جدید وحی‌های قدیم را تصدیق می‌کند یا جایگزین آن است (ناسخ و منسوخ)
▫️قرآن عربی خالص است ولی کلمات غیر عربی دارد
▫️گنجانده بودن قرآن در کتاب‌های پیشین (حلقه بینهایت یا تسلسل)
▫️قرآن مثل تورات است یا نیست
▫️همسر لوط پیرزن عجوزه و شخصیت الله
▫️تنها جواب قوم لوط به پیامبرشان چه بود
▫️لذت الله
▫️آیا ابراهیم بت‌ها را نابود کرد
▫️پسر نوح هلاک شد یانجات یافت
▫️آیا نوح تبعید شد یا در میان قومش بود
▫️جادوگران فرعون ایمان آوردند یا کفر ورزیدند
▫️آیا فرعون در لحظه مرگ توبه کرد
▫️هیچ کسی نیست آیات خدا را عوض کند یا بعضی آیات عوض می‌شوند (ناسخ و منسوخ)
▫️هدایت الله چگونه است
▫️مجازات زناکار چیست
▫️چه کسی زیان گناهان را خواهد دید (سرزنش یهودیان بخاطر پرستش گوساله توسط اجدادشان)
▫️مسیحیان به بهشت وارد خواهند شد یا نه
▫️تنها خدا می‌داند یا بعضی انسان‌ها هم می‌دانند (مشخص یا غیر قابل درک)
▫️فرعون غرق شد یا توسط اسرائیلیان نجات یافت
▫️فرمان قتل کودکان خردسال توسط فرعون در خردسالی موسی یا زمان پیامبری‌اش
▫️اعمال کی مشخص می‌شود (قبل از خلقت یا در شب قدر)
▫️شراب، خوب یا بد
▫️اخبار خوب مجازات دردناک (بشارت برای عذاب)
▫️مسلمانان به دوزخ وارد می‌شوند یا نه
▫️آیا مسیح در بهشت خواهد سوخت
▫️اجنه و انسان‌ها برای پرستش بوجود آمدند یا برای دوزخ
▫️پدر مسیح
▫️بوجود آوردن و بی‌نیاز بودن
▫️الله می‌توانست یک فرزند داشته باشد یا نه
▫️آیا مسیح مرده بود
▫️یک خالق یا چند خالق
▫️پیامبران از همه نژادها یا از نژاد ابراهیم
▫️ازدواج با زنان فرزندخوانده
▫️هر قومی پیامبری از خودشان دارند ولی یونس از قوم دیگر بود
▫️پیامبران میان اجنه و فرشتگان
▫️چند شرق و چند غرب
▫️خدا به کار زشت امر می‌کند یا نه
▫️در قیامت بدکاران کور هستند یا بینا
▫️کافران در قیامت گفتگو می‌کنند یا نه
▫️گناهکاران در قیامت معذرت خواهی می‌کنند یا نه
▫️از گناهکاران در قیامت سوال می‌شود یا نه
▫️مشرکان در قیامت شرکشان را تکذیب می‌کنند یا نه
▫️قرآن برای مکه و حوالی آن یا کل انسان‌ها
▫️کافران مولی دارند یا ندارند
▫️پاداش نیکوکاران دو برابر یا ده برابر
▫️مجازات بدکاران یک برابر یا دو برابر
▫️چه کسی ظالم‌ترین است
▫️عرض بهشت چقدر است
▫️خدا اعمال نیک کافران را تباه می‌کند یا هر کسی پاداش عملش را می‌گیرد
▫️برخی پیامبران بر برخی برتری داده شده‌اند یا فرقی بین پیامبران نیست
▫️موسی مستقیم با خدا سخن گفت یا نمی‌توان مستقیم با خدا سخن گفت
▫️پیامبر معصوم بود یا گمراه بود و خدا هدایتش کرد
▫️پذیرش توبه فقط بعد از گناه ناشی از جهل
▫️پذیرش توبه بعد از کفر یا عدم پذیرش توبه
▫️تناقض در تعریف داستان ابراهیم و مهمانانش
▫️ازدواج با زنان اهل کتاب یا عدم به دوستی گرفتن یهود و نصاری
▫️بروید حقانیت اسلام را از اهل کتاب بپرسید یا با آنها بجنگید
▫️تناقض در گواهی دادن
▫️برابری انسان‌ها یا برتری دادن قوم بنی‌اسرائیل بر مردم یا برتری برخی مردم بر برخی دیگر
▫️صد نفر در برابر هزار نفر یا دویست نفر
▫️قومی که هیچ زبانی نمی‌فهمیدند ولی با ذوالقرنین حرف زدند
▫️شراب حرام یا پاکیزه

✾•┈•✦❀✦•┈•✾
@no_atheism
(رد شبهات ملحدین)

expand_less
X
منوی اصلی
X