معرفی کتاب؛ پیامبر موسی و معیارهای عقلی

createنویسنده: نهاد جلال حبیب اللّه
undoمترجم: عبدالرحمن صداقت
collections_bookmarkناشر: موسسه آستانه فارسی

سرگذشت پیامبر موسی (علیه السلام) در قرآن کریم بیان شده است و به‌وضوح به ما می‌گوید که در وراء حساب و کتاب عقل، اراده و مشیت خدا وجود دارد. زمانی که از منظر عقل و واقعیت به اقناع می رسیم، اراده‌ی خدا چیزی دیگر است و از تفسیر و تأویل انسانی پیشی می‌گیرد. زمانی که نص شرعی و نقل را در تعارض و تضاد با عقلِ خود می‌بینیم کدام یک ارجحیت دارد؟

به همین جهت، شش ایستگاه زندگی این پیامبر اولوالعزم را به عنوان نمونه انتخاب می‌کنیم و سرانجام به این نتیجه می‌رسیم که مشکل میان عقل و نقل (نص) این است که افرادی نص را تا جایی قبول می‌کنند که معیارهای عقل محدودِ انسانیِ روی زمین در عصر امروز، آن را قبول دارند؛ بدین معنا که عقل محدود انسانی را که از نظر زمان و مکان و اوضاع و آداب و رسوم محدود است، بر نقلی که از محدوده‌ی زمان و مکان و اوضاع و آداب و رسوم عبور کرده است، حاکم می‌کنند.

◽️فهرست مطالب
▪️ایستگاه اول: به دنیا آمدن موسی (علیه‌السلام)
▪️ایستگاه دوم: فرار موسی (علیه‌السلام)
▪️ایستگاه سوم: فرستادن موسی (علیه‌السلام) به سوی فرعون
▪️ایستگاه چهارم: ایمان‌آوردن از روی اختیار و اجبار
▪️ایستگاه پنجم: غرق‌شدن فرعون و لشکریانش
▪️ایستگاه ششم: دیدار موسی و خضر (علیهما السلام)

expand_less
X
منوی اصلی
X