همزیستی مسالمت‌آمیز با غیرمسلمانان در جامعه‌ی اسلامی

همزیستی مسالمت‌آمیز با غیرمسلمانان در جامعه‌ی اسلامی

📕نام کتاب: همزیستی مسالمت‌آمیز با غیرمسلمانان در جامعه‌ی اسلامی
✍️نویسنده: رد شبهات ملحدین
📄تعداد صفحات: ۱۳۰
📥نسخه PDF

#معرفی_کتاب
📖این کتاب برای آگاهی از قوانین اسلام درمورد تعامل و رفتار با مخالفان و غیر مسلمانان در خلافت اسلامی است. شامل مواردی از قبیل: حقوق عمومی مشترک بین مسلمانان و غیر مسلمین(مهمترین حقوق انسان، آزادی و کرامت انسانی، مساوات و برابری) تسامح و آسان‌گیری، انواع کفار، احسان و صدقه و صله‌رحم با غیرمسلمین، دروغ گفتن و غیبت و بددهنی حرام است حتی در مقابل کافر، تکریم و احترام به همسایه غیرمسلمان، زیارت بیماران غیرمسلمان، حرمت مال و خون و آبروی کافر معاهد و اهل ذمه، قطع دست مسلمانی که مال کافر ذمی را به سرقت برد، در انتخاب عقیده آزادی کامل است و اجباری در دین نیست، قصاص مسلمان دربرابر شهروند غیرمسلمان، مساوات میان دیه فرد مسلمان و شهروند غیرمسلمان، مسائل مربوط به جزیه و سوره توبه و جنگیدن با اهل کتاب(قتال برای جنگ است و نه صرفا کشتن، مشروعیت اخذ جزیه، جزیه از چه کسانی گرفته می‌شود و مقدارش چقدر است، قوانین جزیه در سایر ملل و ادیان، کیفیت دریافت جزیه و مداراکردن در آن)

expand_less
X
منوی اصلی
X