کتاب الحاد

کتاب الحاد

کتاب الحاد…
اندیشمند بزرگ محمد قطب رحمه الله در این اثر به ریشه یابی تاریخی پدیده الحاد و اسباب آن می پردازد و خاطرنشان می سازد که این پدیده، بدعتی نوپیدا و شوم است که دلایلی چند و با اهدافی معین آنرا ساخته و پرداخته و به جان بشریت انداخته است و برخلاف جنجال تبلیغاتی پیروان مکتب الحاد که آن را دارای قدمتی به درازای پیدایش جهان و پا گذاشتن انسان بر زمین می دانند، عارضه ای موقتی است که عاجز از کشش بشر به سوی خود می باشد و در نتیجه، آنرا نیز همچون کمونیسم و… پشت سر خواهد گذاشت.

شما را به مطالعه کتاب و آگاهی از درون مایه مفید آن فرا می خوانیم.

مؤلف: محمـد قطب
مترجم: خداداد مطاعی پور
نشر: رد شبهات ملحدین
تعداد صفحات: ۵۵

expand_less
X
منوی اصلی
X