الحاد و جنگ طلبی

فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

خیرت ویلدرز خداناباور مشهور هلندی که شدیدا ضد اسلام است خواهان حمله نظامی اسرائیل به ایران است…

http://www.bbc.com/persian/world-39172816

جالب تر اینکه دکتر میرفرطوس دیگر خداناباور ایرانی هم در نامه ای به یکی از نمایندگان مجلس سنای آمریکا خواهان حمله نظامی به ایران است.

http://mirfetros.com/fa/?p=17502

ملحدین که خود مدافع جنگ و ویرانی و کشتار مردمان هستند در هنگام وقوع جنگ چه کار خواهند کرد؟

نقل قولی از ایزنهاور رئیس جمهور آمریکا موجود است که می گوید:

“There are no atheists in foxholes”
یعنی: در سنگر ها هیچ خداناباوری یافت نمی شود، و این شامل دو حالت است یا از ترس به جنگ نمی روند، و یا باز از ترس هنگام جنگ مشغول دعا کردن می شوند.!

expand_less
X
منوی اصلی
X