لغو محدودیت اهدای خون توسط همجنس گرایان توسط اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا

مارس 8, 2020

#خبر

اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا که در مدت 30 ساله گذشته اهدای خون توسط همجنس‌گراها را به دلیل پرخطربودن -از لحاظ آلودگی به ایدز- ممنوع کرده بود، این اعمال محدودیت کلی را لغو کرده و اهدای خون توسط همجنس‌گرایان را مشروط به سپری‌شدن حداقل یک سال از آخرین رابطه‌ی جنسی با هم‌جنس قرار داده، به این استدلال که گذر یک سال، زمانی خوبی برای بررسی وجود ویروس و خطر آلودگی در اختیار می‌گذارد. البته این قانون در کشورهایی مثل استرالیا، انگلستان و نیوزلند نیز اجرا می‌شود.

expand_less
X
منوی اصلی
X