پرداخت جریمه و ۶ ماه حبس بدلیل گاه نکردن و دست ندادن با نامحرم!!!!

بهمن ۴, ۱۳۹۸

#خبر

🚫توجه: این یک داستان تخیلی نیست!

🔘 چندی پیش، شخصی به اسم ‘رضوان اهروش’ یکی از پایه‌گذاران حزب اسلامی بلژیک، در مناظره‌ای سیاسی در تلویزیون بلژیک حضور پیدا کرد.
او در طول برنامه به خانم امانوئل پرائه مجری برنامه به‌علت بی‌حجاب بودنش نگاه نمی‌کرد و با این خبرنگار به‌ دلیل نامحرم بودن، دست نداد و همچنین از این که زنی نامحرم او را گریم کند، ممانعت کرد.

🔻خانم پرائه (مجری برنامه) پس از این برنامه، شکایتی را علیه آن شخص مسلمان (به علت دست ندادن با وی) تنظیم و به دادگاه ارائه کرد.

حال به نظر شما دادگاه کشور بلژیک که مانند دیگر کشورهای اروپایی و غربی، مدافع سرسخت حق آزادی بیان و عقیده است چه حکمی برای یک مسلمانِ پایبند به آموزه‌های دینی‌اش صادر کرده‌است؟

آن شخص مسلمان به
👈 پرداخت ۵,۰۰۰ یورو و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد!
فقط و فقط بخاطر نگاه نکردن و دست ندادن با نامحرم!

🔻اما کار به همینجا ختم نمی‌شود، بلکه این مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی و…. به علت پایبندی یک انسان به آموزه‌های دینی‌اش با وی به شکل زیر رفتار کرده‌اند:

✅ رضوان اهروش می‌گوید:
۲۵ سال راننده اتوبوس بودم. آن‌ها کارم را از من گرفتند. زندگی سیاسی‌ام را از من گرفتند. هر کاری انجام دادند تا مطمئن شوند که من دوباره به سیاست برنمی‌گردم. اکنون نمی‌توانم وکیلی پیدا کنم که از من دفاع کند. حتی وکیل خانوادگی ما هم مرا تنها گذاشته است.

🔻حال عکس العمل وکیل شاکی (خانم مجری) را ببینید:
حکم دادگاه ما را خوشحال کرد. تصمیم مهمی برای دموکراسی ما بود. ما نمی‌توانیم تبعیض علیه زنان را تحمل کنیم. این گام مهمی در حفظ برابری زنان و مردان است. در جوامع دموکراتیک شما نمی‌توانید مخالف این باشید که زنان شما را گریم کنند. شما نمی‌توانید از نگاه کردن به چهره زنان خودداری کنید، این “جرم” است.

🌐 https://bit.ly/2Lzx42X

✔️انسان نمی‌داند در مقابل این حرف‌هایشان چه بگوید که به بهانه حقوق بشر و آزادی بیان و دموکراسی، مسلمانان را مجبور به پیروی کردن از عقاید خود می‌کنند. این مطالب ما را یاد سخنان آمریکا می‌اندازد که هنگام حمله به افغانستان و به خاک‌و‌خون کشیدن مسلمانان، گفتند ما برای صلح و دفاع از دموکراسی به افغانستان لشکرکشی و حمله می‌کنیم!

🔻اگرچه اکثر مطالبی که در این خبر آمده نیاز به توضیح ندارد اما لازم است به دو نکته مهم اشاره کنیم:

🔸آنها دست‌ندادنِ مردِ مسلمان با زنِ نامحرم را بعنوان تبعیض جنسیتی علیه زنان مطرح کرده‌اند. اما این یک موضوع دو طرفه است و یک زنِ مسلمان نیز به مردِ نامحرم دست نمی‌دهد اما هیچگاه نخواهند گفت تبعیض جنسیتی علیه مردان! زیرا اهداف و برنامه‌ی بلند مدت آنها مظلوم‌نمایی‌های پیوسته است تا زنان را علیه اسلام تحریک کنند و بشورانند.

🔹در این خبر آمده است که “حزب اسلامی….” اما استفاده از واژه اسلامی صرفا یک فریب و مغلطه است زیرا تنها با گذاشتن نام اسلامی بر روی یک حزب یا یک موضوع، نمی‌توان آن را اسلام نامید و این صرفا یک قالب اسلامی برای فریب مردم است. در سیستمی که به شیوه‌ی دموکراتیک باشد دیگر اسلامی بودن معنایی ندارد زیرا اسلام یک برنامه است و دموکراسی یک برنامه‌ی دیگر و استفاده از حزب اسلامی در یک حکومت غیر دینی مانند این است بگوییم مسیحیتِ اسلامی یا اسلامِ مسیحی یا دموکراسیِ اسلامی و… که اینها صرفا بازی با کلمات برای فریب توده مردم است زیرا یک شخص نمی‌تواند هم مسلمان باشد و هم مسیحی. به همین شیوه یک شخص نمی‌تواند هم یک سیستم دموکراتیک را قبول داشته باشد و هم مسلمان باشد.

🔚 تا وقتی که شما غرب را صرفا از طریق دریچه تلویزیون و اینستاگرام و… می‌شناسید، باید هم به این سادگی فریب القاب و شعارهای پر زرق و برق‌شان را بخورید.

expand_less
X
منوی اصلی
X