پزشک مسلمان به دلیل دست ندادن با یک زن، تابعیت آلمانی نخواهد گرفت.

نوامبر 27, 2020

دادگاهی در آلمان روز جمعه گذشته تصمیم اتخاذ شده مبنی بر رد درخواست تابعیت یک پزشک مسلمان اهل لبنان را به دلیل خودداری او از فشردن دست یک زن تائید کرد.

این مرد ۴۰ ساله که از سال ۲۰۰۲ به مدت ١٨ سال است که در آلمان زندگی می‌کند در جریان روند رسیدگی به درخواست دریافت تابعیت آلمانی از دست دادن با یک مسئول زن خودداری کرده بود.

آزادی ادیان، بزرگترین جوکی است که از آن صحبت می‌کنند. مسلمانان نمی‌توانند پایبند به دینشان باشند و این یعنی آزادی ادیان…!

جالب است در خبرها بصورت مکارانه‌ای می‌نویسند که بخاطر «زن بودن» با وی دست نداد. اما در مقابل برای زنان مسلمان نمی‌نویسند بخاطر «مرد بودن» با نامحرم دست نداد، تا اینگونه در ذهن مخاطب تزریق کنند که برای تحقیر زن این احکام وجود دارد و حرفی از نامحرم بودن طرفین نمی‌زنند!

احتمالا در آینده نزدیک، خوردن گوشت خوک و نشستن در مجالس مشروب خوری و شرکت در سکس‌های گروهی هم اجباری شود و کسانی که از این قوانین پیروی نکنند به جرم تندروی و افراط‌گرایی اسلامی و تبلیغ برای اسلامگرایی و همچنین بی‌احترامی به خوک و محدود کردن روابط جنسی آزاد، مجازات خواهند شد.

expand_less
X
منوی اصلی
X