آشنایی با صنعت پورنوگرافی و تاثیراتش بر مغز و اجتماع

آیا می دانید که پورنو گرافی یا همان فیلم های مبتذل چه تاثیر مخربی بر جامعه خانوده می گذارد؟

تاثیرات مخرب فیلم های مبتذل بر مغز چیست؟ و چگونه بر فعالیت مغز اثر می گذارد؟

آیا می دانید که سود پورنوگرافی چقدر است و چه میزان از حجم جهانی اینترنت در این زمینه صرف می شود؟

تفاوت ها و شبهات های پورنوگرافی با اعتیاد در چیست؟

expand_less
X
منوی اصلی
X