اعتراف نیل تایسون به پیشرفت علمی اسلامی در اوج تمدن

اعتراف نیل تایسون به پیشرفت علمی اسلامی. اما ملحد ایرانی از روی تعصب حاضر به قبول آن نیست. حال کدامین از آنها راست می‌گویند، امثال تایسون یا ملحدین ایرانی؟!

expand_less
X
منوی اصلی
X