حقایقی تلخ در مورد برده داری مدرن

حقایقی تلخ در مورد برده‌داری مدرن و مقایسه آن با بردگی (اسیران جنگی) در اسلام…

آیا برده‌داری اسلامی (اسیران جنگی) با برده‌داری قبل از اسلام و حتی بعد از آن قابل مقایسه است؟ اکثر اسلام‌ستیزان و حتی بعضی از مسلمانان که از قانون اسیران جنگی آگاهی کامل ندارند، برده‌داری اسلامی را، به مانند برده‌داری‌ که در فیلم‌ها به تصویر کشیده‌اند مقایسه می‌کنند‌.
اما واقعیت امر چیست؟

آیا از برده‌داری مدرن اطلاعی دارید؟
آیا از برده‌داری جنسی اطلاعی دارید؟
و…

expand_less
X
منوی اصلی
X