دلیل اسلام آوردن زندانیان آمریکایی!

چرا زندانیان آمریکایی مسلمان می‌شوند؟

اسلام‌ستیزان، آمارهای روز افزون بر اسلام را بخاطر زاد و ولد زیاد مسلمانان می‌دانند، آیا رشد اسلام در زندان‌ها، بخاطر زاد و ولد مسلمانان است؟
یا اینکه اسلام را به زور شمشیر معرفی می‌کنند! آیا در زندان‌ها هم به زور، زندانیان را به اسلام وارد می‌کنند؟

expand_less
X
منوی اصلی
X