دنیای جن و حقیقت آن

شما را به سفری می‌برم
دنيايی که برایِ بسياری از مردم ناشناخته است، جهانی که تنها تعدادِ کمی از انسان‌ها، قادرند تا در آن بکاوند و واقعيّتِ آنرا ببينند، اين مسئله در ظرفِ تاريخِ بشريّت بوده است.
و مردمانی بوده که هميشه می‌پرسند…
و خودشان را درباره‌یِ اين پديده‌هایِ غيرِ طبيعی موردِ سؤال قرار دادند.
و اينْ دنيایِ عفاريت و اهريمنان است؛ جهانِ اجنّه… آنها می‌خورند، می‌خوابند، خانه دارند، دارایِ دين و آئين هستند
آنها رویِ اين زمين بوده و باعث و بانیِ شرارت‌ها و بدسگالی‌های‌ِ زيادی رویِ زمين بودند.
و آن زمانی‌ست که ابليس…

expand_less
X
منوی اصلی
X