محمد | بزرگترین مردی که تاریخ بشریت به خود دیده است

محمد | بزرگترین مردی که تاریخ بشریت به خود دیده است

پیامبر محمد را بهتر بشناسیم؟ او کیست و چگونه زیسته است؟

محمد، کسی که در کتاب صد شخصیت برتر تاریخ از مایکل هارت (تاریخ شناس مسیحی)، با توجه به ۳۲ شاخص و معیار، نفر اول تاثیرگذارترین شخصیت کل تاریخ بشر را کسب کرد.
صلی الله علیه و سلم

🎥 تهیه شده توسط: المومن الرشید

expand_less
X
منوی اصلی
X