چین جایی بدتر از اسرائیل!

چین جایی بدتر از اسرائیل
نسل‌کشی و پاک‌سازی نژادی
حال تصور کنید اگر ملحدین و طرفداران داروینیسم(تنازع‌بقا و بقای‌اصلح) کل جهان را اداره کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد…

expand_less
X
منوی اصلی
X